חודש: ינואר 2021

צאתך לשלום 2020 וברוכה הבאה 2021

שנת 2020 מסתלקת מאתנו אל נבכי העבר, אל נבכי ההיסטוריה והימים שחלפו. היא כבר זקנה, בלה, חבוטה וכפופה. עברה תלאות, מצוקות וייסורים שישאירו חותמם וישפיעו על הבאות. היא זו שזכתה לארח לאורך כל שנתה בקורונה שנולדה כבר בהיותה צעירה, ליוותה אותה בבגרותה, ועדיין נמצאת עמה בעת הסתלקותה מהעולם. היא נושאת בידה מזוודה עמוסת אירועים וכבדה …

אנטישמיות

ההודעות על האירוע בדרך כלל מגיעות בשולי החדשות או לא מגיעות כלל. פעמים רבות, אפילו האנשים שחווים את האירוע מעדיפים להדחיק אותו ולא לספר או לדווח לרשויות על האירוע שהתרחש. רק כאשר ישנם נפגעים בנפש או רכוש חשוב נפגע טורחים כלי התקשורת כאילו בעל כורחם לדווח על פעולה אנטישמית שקרתה וגם זה תוך הצנעת המעורבות …