אנטישמיות על שום מה?

אהבת כולם שנאת יהודים
אהבה לכולם פרט ליהודים

כל אחד מאתנו בטח שמע באיזה שהוא שלב בחיים את המושגים "אור לגויים", "ואהבת לרעך כמוך" או את המשפט שאנחנו מכירים מספר שמות "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש".
במה דברים אמורים? אנחנו חוזרים בעצם אחורה לתקופת אברהם אבינו כשהוא עמד בפתח האוהל וצעק שם לעוברים ושבים: "מי להשם אליי" והצליח לאסוף אלפי בני אדם שנכנסו לאותו אוהל וקיבלו מאברהם את השיטה לגילוי כוח הטבע שמקיף אותנו, ברא אותנו ומנהל אותנו.
השיטה שאברהם גילה והעביר לאותה קבוצה "עם ישראל" הייתה איך להתעלות מעל האגו שהתפרץ באותה תקופה בבבל העתיקה. באותו מעמד קיבלה על עצמה קבוצת אברהם את התפקיד הגבוהה להביא את אותה שיטה לכל תושבי כדור הארץ, כלומר כל אדם שם עבר סוג של הטבעה גנטית שעברה בירושה מדור לדור, תפקיד גבוה וחשוב שמטרתו אחת להביא לידיעת תושבי כדור הארץ שיש כוח אחד שמנהל את כל תפיסת המציאות.
אם נחזור עכשיו לימינו נראה שהאנטישמיות תופסת מקום ונמצאת כמעט בכל פינה על פני כדור הארץ, מאוד קל היום למדוד את אותן התפרצויות אנטישמיות ברחבי תבל. בחיפוש פשוט בגוגל נוכל לראות נתונים סטטיסטיים כמעט בכל מדינות אירופה וכמובן בארצות הברית שבה ניתן גם לראות סרטונים רבים. שנאה זו נובעת מאותו גן שדיברנו עליו בתחילת המאמר שקיים בכל יהודי באשר הוא ברחבי העולם שמטרתו היחידה היא להביא לידיעת העולם על הכוח שמנהל את המציאות.
במידה והיהודים לא מממשים את תפקידם זה מורגש בצורה פנימית שאותו יהודי הוא הסיבה לכול הרע שקיים בעולם באותו וכל עוד ישראל, אותם יהודים הנמצאים ברחבי העולם, לא פועלים ולא דואגים על מנת להביא את השיטה נקרא לזה חינוך שמיועד להביא את יושבי כדור הארץ כולו לאותו עולם חדש שעתה נפתח לפנינו, נרגיש ביתר שאת את לחץ העולם בצורה מאוד לא נעימה.